Generalforsamling

Tirsdag d. 2. april  KulNatur-foreningens (skovfit.dk) generalforsamling.

 Fra hovedindgangen går du igennem caffeen og følger gangen mod Frivillig-centret som er første sidegang på højre hånd.

Vi får besøg af Naturstyrelsens Stella Blichfelt med oplysninger om projekt Skodsborg samt besøg af selveste Kurt Flemming (Bakkens Pjerrot og KulNaturScenens nye direktør) der forkæler alle deltager med et skønt lille show. Støt op om dagen sammen med os!

Relateret billede
Kulturcenter Mariehøj Tryk på billedet for adresse

Kl. 17.30 Velkommen

Servering af kaffe, te og skovsnaps

Naturstyrelsen  v/Stella Blichfeld  holder oplæg omkring projekt Skodsborg

kl. 18.00 KulNatur-foreningens generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).

4. Fastsættelse af kontingent (hvis dette fastsættes af generalforsamlingen) 5. Indkomne forslag.

6. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

9. Evt. valg/nedsættelse af udvalg

10. Evt.

KulNatur-foreningens opbygning. Skovfit digt

KulNaturscenens nye formand, åben scene, Kulturparaplyen.Præsentation af Sanseudvalg,

Vigtige datoer (DEL DIT TALENT d. 16. juni – Nærum Kulturdag 21. juni – 25. august vedbæk havnedag, Birkerød kulturnat 13. sept.)

Kl. 19.00 evt nye ildsjæle til foreningen. Underudvalg, eventteam,…-

Spørgsmål, ris, ros og ideer fra medlemmerne, Snakken kan fortsætte under maden til dem der vil slutte aften af med

Fællesspisning i Kultur-cafeen i centret. Billedresultat for spis i mariehøj centret

Ca. kl. 19.30 Fællesspisning i Mariehøjcentrets cafe –
Kurt Flemming kurt flemming
(Bakkens Pjerrot) optræder med et lille indslag under maden.

Dagens ret 40 kr.

Et glas hvidvin eller et glas rødvin til 35 kr.
En dåse øl til 25.
Sodavan til 20
Juice til 15

Tilmelding med eller uden spisning senest d. 30. marts. mail@kulnatur.dk

Håber at rigtig mange vil støtte op om denne anften sammen med os.

Åbningsreception i caféen