Generalforsamling

Tirsdag d. 2. april  KulNatur-foreningens (skovfit.dk) generalforsamling.

Vi får besøg af Naturstyrelsens Stella Blichfelt med oplysninger om projekt Skodsborg samt besøg af selveste Kurt Flemming (Bakkens Pjerr) der forkæler alle deltager med et skønt lille show. Støt op om dagen sammen med os!

Relateret billede
Kulturcenter Mariehøj Tryk på billedet for adresse

Kl. 17.30 Velkommen

Servering af kaffe, te og skovsnaps

Naturstyrelsen  v/Stella Blichfeld  holder oplæg omkring projekt Skodsborg

kl. 18.00 KulNatur-foreningens generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).

4. Fastsættelse af kontingent (hvis dette fastsættes af generalforsamlingen) 5. Indkomne forslag.

6. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

9. Evt. valg/nedsættelse af udvalg

10. Evt.

11. Præsentation af Sanseudvalg, KulNaturscenens nye formand, åben scene,  KulNatur-

foreningens opbygning, åbning af legepladsen…

Kl. 19.00 Spørgsmål, ris, ro ideer fra medlemmerne, evt nye ildsjæle til foreningen. Snakken kan fortsætte under maden til dem der vil slutte aften af med

Fællesspisning i Kultur-cafeen i centret.Billedresultat for spis i mariehøj centret

Ca. kl. 19.30 Fællesspisning i Mariehøjcentrets cafe –
Kurt Flemming kurt flemming
(Bakkens Pjerrot) optræder med et lille indslag under maden.

Dagens ret 40 kr.

Et glas hvidvin eller et glas rødvin til 35 kr.
En dåse øl til 25.
Sodavan til 20
Juice til 15

Tilmelding med eller uden spisning senest d. 30. marts. mail@kulnatur.dk

Håber at rigtig mange vil støtte op om denne anften sammen med os.

Åbningsreception i caféen